Autorské práva


Autorské práva
Použitie, ďalšie zverejnenie alebo kopírovanie materiálov (ako textových, tak i obrázkových) z tejto webovej prezentácie FlyWINGS ŠKODA-VW CLUBu (www.flywings.sk - ďalej len webstránka), je povolene len s písomným súhlasom klubu a s menovaním zdroja pôvodu.
Všetky na týchto webstránkach sa vyskytujúce a menované obchodne mená, značky a logá, sú pod autorskou ochranou príslušných majiteľov. Ani len zo samotného menovania ochrannej značky nevyplýva, že nie sú majetkovo chránené tretou stranou, či osobou.
Obsahy
Autori týchto webstránok nepreberajú žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť a kvalitu údajov a obsahov týchto webstránok a vyhradzujú si právo na zmenu alebo úplné pozastavenie činnosti stránok, či ich častí bez udania dôvodu a predchádzajúceho upozornenia.
Právne nároky za vecné alebo ideové škody spôsobené alebo vyvodené z používania, či nepoužívania týchto webstránok sú zásadne vylúčené.
Ochrana dát
Pri každej z častí týchto webstránok, kde sa nachádza možnosť zadania osobných či obchodných údajov (E-mail, meno, adresa, atď.) platí, že sa udávajú zo strany používateľa výlučne na dobrovoľnej báze.
Odkazy (linky)
Autori týchto webstránok sa vyslovene dištancujú od obsahov a od zodpovednosti za všetky internetové stránky nachádzajúce sa mimo našich webstránok, na ktoré jednotlivé odkazy smerujú. Toto prehlásenie platí ďalej aj na časti týchto stránok na ktoré majú vplyv návštevníci, ako napr. knihy návštev, fóra, inzercie, atď.
Autori týchto webstránok takisto prehlasujú, že v čase sadzby jednotlivých odkazov na tieto webstránky, neboli spoznateľne na nalinkovaných (odkazových) stránkach žiadne ilegálne obsahy.

Kalendár akcií

21.07.2012

Motor Mania 2012

22.07.2012

Motor Mania 2012

10.08.2012

STREETLINE 12

11.08.2012

STREETLINE 12

12.08.2012

STREETLINE 12

08.06.2013

Austria Custom Show

09.06.2013

Austria Custom Show

Hľadanie

Prihlásiť sa k odberu noviniek

Pridajte si nás na Facebooku

nájdete nás aj na Facebook-u

Naši partneri

DIAMANT-X - The Tuning Company